Project omschrijving

Scheepswerven Meppel en Kampen

Voor de scheepswerf zijn de locaties Meppel en Kampen opgenomen en in kaart gebracht ten behoeve van de verbouwingswerkzaamheden en de bouw van de schepen.

Tevens is er een advies ten aanzien van de brandveiligheid opgesteld en zijn de vluchtplannen herzien.